Tijdens onze algemene ledenvergadering van 6 februari 2023 is Gerhard van de Kooi toegetreden in het bestuur en gaat de functie van penningmeester op zich nemen.
Voorzitter Jan Schreuder wenst hem veel succes en van harte welkom in het bestuur.
Hans van de Broek zal definitief de functie van secretaris gaan vervullen.

Nieuwsbrief jan ’24

Nieuwsbrief feb ’24