Helaas moeten wij afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid van ons Teutenkoor.

Vier weken geleden werd Martien getroffen door een zwaar herseninfarct/bloeding, en hij heeft op 11 juni deze aarde verlaten. Daarmee verliezen wij niet alleen een accurate secretaris, maar ook een koorlid met een warme stem waarvan het geluid je niet kon ontgaan, tijdens de repetities. Ik voel me bevoorrecht om hem te hebben gekend en met hem samengewerkt te hebben. En ik denk dat ik spreek namens het Bestuur en alle leden van Het Teutenkoor. Wij zullen hem missen, maar in onze herinnering zal hij altijd voortleven. Te vroeg ben je van ons heengegaan, maar we zijn dankbaar voor alles wat je hebt gedaan. Je gedachtenis zal altijd blijven.

ER is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart.

Bestuur, dirigent en leden van Het Teutenkoor.