Verslag feestavond 8-10-’22

Liederentafel Teutenkoor viert 15-jarig bestaan in “De Buitengaander”.

Op 8 oktober 2022 was het eindelijk zover. Liederentafel Teutenkoor Bergeijk heeft, na regelmatig moeten uitstellen door de coronapandemie, na 1 jaar en ruim 6 maanden het 15-jarig jubileum gevierd.

Het jubileum dat volgens onze veel te vroeg overleden secretaris Martien Veekens een geweldig feest zou gaan worden kon eindelijk gevierd worden. Erg jammer dat Martien er niet meer bij was.

Ons repetitielokaal was door het personeel van de Buitengaander sfeervol ingericht en had door de bloemsierkunst van Francien Schreuder een feestelijke uitstraling gekregen.

De feestcommissie, met name, Annemie Snellens, Gerhard van der Kooi en Jac Bierens hadden een goed verlopen en gezellige avond georganiseerd.

Nadat ieder de nodige consumptiebonnen uitgereikt had gekregen en allen aanwezig waren wenste Gerhard de koorleden met hun partners van harte welkom en werd er met Cava of Jus D ’Orange getoast op een voorspoedige toekomst van “Liederentafel Teutenkoor”.

Het koud/warm buffet, door slagerij Jansen van de Weebosch gemaakt en geleverd, stond ondertussen klaar om van genoten te worden. Op aanwijzing van de feestcommissie kon men, tafel voor tafel, aanschuiven en een bordje lekkers opscheppen. Er was meer dan genoeg, dus een tweede ronde werd niet afgeslagen. Als toetje konden de lege gaatjes in de maag nog opgevuld worden met bavarois en ijs.

Onze voorzitter Jan Schreuder vroeg de microfoon om de aanwezige even toe te spreken. Hij was erg verheugd dat we eindelijk ons 15-jarig jubileum konden vieren. Terugkijkend op de treurige gebeurtenis dat 4 maanden geleden onze secretaris ons ontvallen was vroeg hij een momentje stilte voor Martien Veekens en alle overleden leden en de partners van onze leden in de afgelopen 15 jaar.

Een woord van dank sprak Jan aan erelid Ann van der Sande die als medeoprichtster van ons Teutenkoor verantwoordelijk was voor het tot stand komen van deze heuglijke avond.

Het feit dat Wies en Wil Toirkens door omstandigheden gedwongen ons koor hebben moeten verlaten kon natuurlijk niet onvermeld blijven. Jan bedankte Wies voor haar jarenlange muzikale ondersteuning als accordeoniste en Wil voor zijn inzet als saxofonist en accurate boekhouding als penningmeester voor het koor. Door bestuurslid Marleen Vervoort werden presentjes overhandigd.

Er was een bloemetje en een hartelijk dankwoord voor de leden van de feestcommissie die zich ingezet hebben voor het mogelijk maken van deze goed georganiseerde avond.

“En nu gaan we feesten”, zei de voorzitter. Hiervoor had de feestcommissie het 3-mans orkest “Back to the Roots” uitgenodigd om de beentjes van de vloer te krijgen. Voor degene waarvan de beentjes door de jaren al een beetje stijf waren geworden was er volop de gelegenheid om eens goed “bij te buurten”.

Met nootjes op tafel werden de nootjes van de 60 en 70er jaren volop meegezongen en is het een gezellige en succesvolle avond geworden.

Liederentafel “Teutenkoor Bergeijk” heeft het 15, ondertussen al 16-jarig, bestaan op een waardige manier gevierd en ieder is voldaan en dankbaar voor een mooie avond huiswaarts gegaan.

Van bestuur en medewerkers van ontmoetingscentrum “De Buitengaander” mocht het Teutenkoor de felicitaties, vergezeld met een prachtig bloemstuk, ontvangen.

Op naar het 20-jarig jubileum op 23 maart 2026.

11-10-2022

Interim secretaris Hans van den Broek.

Helaas moeten wij afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid van ons Teutenkoor.

Vier weken geleden werd Martien getroffen door een zwaar herseninfarct/bloeding, en hij heeft op 11 juni deze aarde verlaten. Daarmee verliezen wij niet alleen een accurate secretaris, maar ook een koorlid met een warme stem waarvan het geluid je niet kon ontgaan, tijdens de repetities. Ik voel me bevoorrecht om hem te hebben gekend en met hem samengewerkt te hebben. En ik denk dat ik spreek namens het Bestuur en alle leden van Het Teutenkoor. Wij zullen hem missen, maar in onze herinnering zal hij altijd voortleven. Te vroeg ben je van ons heengegaan, maar we zijn dankbaar voor alles wat je hebt gedaan. Je gedachtenis zal altijd blijven.

ER is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart.

Bestuur, dirigent en leden van Het Teutenkoor.