Waarom de naam Teutenkoor?

Teuten. (bron: Teutensite België.)
DE Teutenhandel is een streekgebonden fenomeen dat het economische bestaan van Noord-Limburg  (België) en een stukje van Noord-Brabant (Nederland) gedurende meer dan drie eeuwen (eind 16de tot eind 19de – begin 20ste  eeuw) heeft bepaald en beïnvloed.
Teuten waren rondreizende handelaars en ambachtslui. Vanuit hun thuisbasis trokken zij met hun koopwaar op de rug door Nederland, en naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en sommige zelfs tot in Denemarken. Ze verkochten er koperwaren (goorteuten), aardewerk (gleissteuten), textiel (tafteuten), menselijk haar en ze beoefenden het veesnijdersambacht.
Ze waren zeer strikt georganiseerd in compagnieën en ze verleenden krediet aan hun klanten. Vooral door hun strikte organisatie kunnen en moeten we de teuten onderscheiden van andere leurdersgroepen of marskramers.
Op het einde van de 19e – begin 20ste eeuw kwam er, na meer dan drie eeuwen, een abrupt einde aan de teutenhandel voornamelijk omdat men in het buitenland een reglementering uitvaardigde dat de teuten zich definitief in hun handelsgebied dienden te vestigen zo ze er nog wilden handel drijven.
In het teutenmuseum, dat overigens het enige is in gans de regio, wordt de bezoeker ondergedompeld in de unieke wereld van de teuten: hun handelswaar, taal, kledij, hun organisatie, hun kredietstelsel, het leven op het thuisfront……
Historie van Bergeijk
In de pruikentijd kochten haarteuten uit Luyksgestel en Bergeijk in heel Europa haarvlechten om die aan pruikenmakers te verhandelen. Luyksgestelse haarteuten hadden tot 1917 nog handelshuizen in New York. In Bergeijk verdween de haarhandel al in de 19de eeuw. ook Westerhoven en Riethoven kenden teuten die in Duitsland en Frankrijk handel dreven in textiel en zaad. De Teuten brachten welvaart in hun geboortedorpen. Dat is te zien aan hun woonhuizen, enkele kapellen en voorwerpen die zij aan de kerken schonken.
Zoals de Teuten rondtrokken met hun handelswaar trekken wij rond met onze zang, al is optreden niet ons hoofddoel, enkele keren per jaar is genoeg. Het doel, eens per twee weken samen gezellig zingen staat voorop.