Het ontstaan van Liederentafel ‘Teutenkoor’ Bergeijk

 

Op 23 maart 2006 vond er een oprichtingsvergadering plaats in café “Goei Volluk” te Bergeijk. Onmiddellijk meldden zich ongeveer 35 belangstellenden. Ger van Herk en Frank, de uitbater van het café, togen naar Joseph van Hees, die bereid was als dirigent te gaan fungeren. Joseph drong er wel op aan om een eigen bestuur te vormen, onafhankelijk van “Goei Volluk”. Ann van der Sande trad (tot 29 oktober 2007) op als interim-voorzitter. In mei 2006 gingen de eerste repetities van start en op 29 oktober 2007 vond de eerste ledenvergadering plaats, waarbij tevens een officieel bestuur werd aangesteld met Jan Lathouwers (tot 21 februari 2008) als voorzitter. Gestart werd met ongeveer 45 leden. Een jaar later was dat aantal al uitgegroeid tot 75 leden. Bij de viering van het 1e lustrum telde het koor 80 koorleden en 5 muzikanten inclusief dirigent. 
Omdat Bergeijk een echt Teutendorp is, werd gekozen voor de toepasselijke naam ‘Teutenkoor’. Als basis voor een logo werd door Ger van Herk gebruik gemaakt van een tekening van een haarteut op een gildenschildje uit 1755. De haarstreng in de hand van de Teut werd door haar vervangen door een muziekboek. Annemie Snellens bewerkte het voor algemeen digitaal gebruik. Na Joseph van Hees (tot 18 februari 2008) en Ann Sallaerts (tot 27 april 2009), trad op 20 juli 2009 Wendy de Proost aan als de dirigente van het ‘Teutenkoor’. Onder haar bezielende leiding straalde het koor vooral enthousiasme uit. Wendy heeft intussen op 10 januari het stokje doorgegeven aan Frans Bullens, die op zijn beurt het Koor met verve dirigeert.  Van 6 juni 2011 tot 6 februari 2012 (Algemene Ledenvegadering) functioneerde Ann van der Sande weer als interim-voorzitter, omdat Ger van Herk (waarnemend voorzitter sinds 21 februari 2008 en voorzitter sinds 2 februari 2009) op 27 mei 2011 besloot haar bestuursfunctie voortijdig neer te leggen
Op 6 Februari 2012 werd Jan Schreuder tot nieuwe voorzitter gekozen en werd Ann van der Sande onderscheiden met een Erelidmaatschap voor het leven. .